Stene Sulesund

Kjøring med henger

Oversikt over hva du har lov til å kjøre med henger!

Med BE førerkort:

Hvis tilhengeren har bremser, kan den veie maksimalt 1840 kg, 1840 kg kommer ann på bilens vekt), (tilhengerens egenvekt + last). Høyeste tillatte hastighet er 80 km/t.

Maksimal fart 80 km/t

Hvis tilhengeren ikke har bremser, kan den veie maksimalt 750 kg (tilhengerens egenvekt + last). Høyeste tillatte hastighet er 60 km/t. (Hvis tilhengeren veier mindre enn 300 kg, er høyeste tillatte hastighet 80 km/t.)

Maksimal fart 60 km/t
 
Uten BE førerkort, vanlig B førerkort:

Tilhenger med bremser

Tilhengeren kan ha en tillatt totalvekt på maksimalt 1360 kg (se tilhengerens vognkort). Dette gjelder selv om bilens vognkort oppgir en høyere tilhengervekt. Høyeste tillatte hastighet er 80 km/t.

Maksimal fart 80 km/t

Tilhenger uten bremser

Tilhengeren kan maksimalt veie 750 kg (egenvekt + last). Høyeste tillatte hastighet er 60 km/t. (Hvis tilhengeren veier mindre enn 300 kg, er høyeste tillatte hastighet 80 km/t.)

Maksimal fart 60 km/t
 
Utregning:

Grunnlag for utregning

Bil:
Egenvekt (med fører): 1635 kg
Tillatt totalvekt: 2140 kg
Maksbelastning tilhengerkopling: * 85 kg
Maksvekt tilhenger med bremser: 1840 kg
Maksvekt tilhenger uten bremser: 750 kg
Maksimal tillatt vogntogvekt: 3980 kg

* Bilens tilhengerfeste må ikke belastes med mer enn 85 kg. Du kan måle vekten ved å legge en badevekt mellom tilhengerens kopling og bilens tilhengerfeste. Er vekten for høy, kan du prøve å laste hengeren annerledes og flytte tung last lenger bak i hengeren

Kjøring med henger på C1:

Med klasse C1 kan du etter lett lastebil trekke henger med tillatt totalvekt høyst 750 kg. Kjører du personbil (klasse B), så har din klasse C1 ingen betydning for hvilke hengere du kan trekke etter personbilen.

Informasjonen er hentet fra Staten Vegvesen

Hovedside
Om oss
Nettstedskart
Nettbutikk
Nyheter
Aktiviteter til leie
Scene total
Ansiktsmaling
Barne bursdag
Stene Sulesund
Utleiebetingelser
Salgsbetinngelser
Service
Kjøring med henger
Pris forespørsel/kontakt oss:
Stene Sulesund
Hunsrødsletta 6 A NO-3241 SANDEFJORD
stene@stenesulesund.no
T: 90993249